Skanderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160109-4

Fredningsnr.
241158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1905, Lars Andersen Bo. Diplom. Høj, 4,4 x 23,5 m. I toppen nedgravning, 4,4 m i diameter. Mod S og V kar- toffelkuler. Højfoden noget beskadiget.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor toppet Høj. 4,40 m høj; Diam 23,50 m. I Toppen er en Nedgravning paa 4,40 m i Diam; mod S. og V et Par Kartoffelkuler. Højfoden noget beskadiget. Udgravet af en Samler; ingen Viden om Fundet. [[FM 24/10 05.]]

1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,4 x 23,5 m. I toppen nedgravning, 4,4 m i diameter. Mod syd og vest kartoffelkuler. Højfoden noget beskadiget. F.M. 24/10 1905

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs samt en tæt bevoksning af krat og yngre løvtræer især mod nord, øst og vest. Beliggende i skovstykke i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)