Kærn Hanstedshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160110-9

Fredningsnr.
221139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kærn Hanstedhøj", 4 x 20 m, særlig N- og S-siderne er afskrællede, el- lers ubeskadiget.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kærn Hanstedshøj". Stor Høj. Tilsyneladende et større Hul i Toppen; ellers vel bevaret. Ikke beset. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kærn Hanstedhøj", 4 x 20 m, særlig nord- og sydsiderne er afskrællede, ellers ubeskadiget. tingl. 22/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Kærn Hanstedhøj". Svært afpløjet i N og S til rektangulært grundrids, størst i ca. Ø/V. N-siden er en plan, stejl skråning; S-siden ligeså men med en bred rende førende op til toppen. Hele højen har nærmest form som et (noget ujævnt) saddeltag. På og foran højfoden ses flere, tildels ret store sten. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i ager. Højen er bevokset med græs, gyvler og løvtræer særligt mod øst. Østsiden sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)