Tokelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-6

Fredningsnr.
37132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 15-16 m i tværmål, 1,50-1,75 m høj. Ubeskadiget. Bevokset med større løvtræer, i skovens nordskel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Tokelund ligger 11 mindre Høie. 3' a 4' høie, 30' til 40' i Tværmaal. To af disse mod Nordøst ere vistnok urørte, hvorimod alle de andre ere undersøgte og henligger med Spor af Gravninger. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se [sb] 12-24.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund ubeskadiget høj ved skovens nordskel, 15-16 m i tvm., 1,50-1,75 m høj. Bevokset med større løvtræer.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen beplantet med 30-40 år gamel løvtræer, der står ret spredt. Der ligger en del kvas fra ældre fældninger men er ellers dækkdet af visne løvblade. Et hjulspor 25-30 cm dybe der fører tværs over højen fra SØ-NV. Har været brugt flere gange men sidst for en del år siden. Mål: 1,6x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** To små stjerner alene p.g.a. de 15 øvrige høje. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på "plads", mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)