Javngyde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160113-10

Fredningsnr.
251233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/11 1882, ved skoleembedet. Afmærkn.: MS, lieutn. Lassen Rester af stenkiste i skel, knap 1 m bred, bestående af 3 anselige sidesten med den kløvede side indad. Overligger mangler.
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Affaldet af en Bakke, uden synlig Forhøjning i Terrænet, Rester af en udgravet Stenkiste; den er 7 ' lang, 2' 3'' bred, c 18'' høj og bestaar af 3 anselige Sidesten med den kløvede Side indad; Kisten er aaben mod S.; Overliggeren mangler. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af stenkiste, knap 1 m bred, bestaaende af 3 anselige sidesten med den kløvede side indad. Overligger mangler. F.M. 2/11 1882

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gebesigtigelse af jvf. F 550-312. Retablering OK. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevoksning med træer og krat omkring stenkisten.

Litteraturhenvisninger  (0)