Tulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160113-23

Fredningsnr.
251229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1977: Høj, 4,25 m x 23 m (Ø-V) - 24 m (N-S). Velbevaret, med kun ganske ubetydelige ujævnheder. Svagt hvælvet topflade, 4 m i diameter ret stejle sider. Bevok- set med fortrinsvis store ege og bøge samt noget krat, i ung granplantning. 1948: Høj, 3 x 20 m, smukt bevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større Høj af ret anselig Højde; Diam 60-65'. Fuldstændig bevoxet med uigennemtrængeligt krat.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uf.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m smukt bevaret. tingl. 24/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1976 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,25 m x 23 m (Ø-V) - 24 m (N-S). Velbevaret, med kun ganske ubetydelige ujævnheder. Svagt hvælvet topflade, 4 m i diam, ret stejle sider. Bevokset med fortrinsvis store ege og bøge samt noget krat, i ung granplantning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er relativt tæt bevokset med løvtræer samt lidt nåletræer på siden mod NØ. Sparsomt græsdække. Et træ vest for højen er væltet og ligger henover højen.

Litteraturhenvisninger  (0)