Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-22

Fredningsnr.
371311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En langhøj, ca. 40 m lang, 20 m bred. Højde i V 2,5 m, re- sten ca. 1,5 m. Ligger i retning SV-NØ. Overfladen er over- alt gennemgravet, så at der ses store huller og brud. Bevok- set med træer og et krat af brombær og vildroser, der gør iagtagelse vanskelig.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langhøj i retning sv.-nø., ca. 40 m lang, 20 m bred. Højde i vest 2,5 m, resten ca. 1,5 m. Bevokset med træer og et krat af brombær og vildroser, der gør iagttagelse vanskelig. Overfladen er overalt gennemgravet, så at der ses store huller og brud.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen er spoleret af udgravninger og er meget svær at afgrænse. Den når sandsynligvis fra hjulsporet og helt ud til hegnet, der er skovgrænse mod vest. Kun længst mod vest, i hegnet, synes en rest at være intakt. Højen er orienteret sydvest-nordøst. Den må have været et imponrende anlæg før udgravningen. Er groet til med græs, enkelte meget gamle løvtræer i kanten foruden en del nyplantede grave (ca 3 år gamle). Det er påtalt overfor ejeren, der lovede at fjerne dem i løbet af vinteren. De i fredningsbeskrivelsen omtalte huller ses ikke mere. Mål: 3x40x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. sin oprindelige størrelse og kong Frederik VII og alle de andre høje. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)