Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-13

Fredningsnr.
37134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En svag højning, vistnok resten af en lile høj. Den er gen- nemskåret fra SV til NØ af en bred og dyb grøft, der har ødelagt mindesmærket. Ca. 15 m SSØ for 3713-3, sb. 12.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 15 m ssø. for foregående [sb.12] ses en svag højning, vistnok resten af en lille høj. Den er gennemskåret fra sv. til nø. af en bred og dyb grøft, der har ødelagt mindesmærket.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Totalt spoleret af en grøft, der går fra nord mod syd. Den måler 1 m i bunden og 2 m i kronen. På højens nordside ligger en del kvas. I foden står nogle gl. løvtræer. Højen ligger på en øst-skråning ned mod en mose. Er dækket af visne løvblade. Skaden for gammel til påtale. Mål: 1,1x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dels p.g.a. de 15 øvrige høje, dels p.ga. Frederik d. VII's hærværk - men kun små stjerner. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)