Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-16

Fredningsnr.
37137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En lav rund træbevokset højning, hvis vestlige del er øde- lagt af en dyb grøft i retning SØ-NV. Højens største tværmål parallelt med grøften ca. 12 m. Højden målt fra syd 1,25 m, fra nord 0,50 m. Træbevokset. Ca. 20 m SV for 3713-6, sb. 15, umiddelbart nord for skovvejen og med foden berørende denne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 20 m ssv. for e [sb.15], umiddelbart nord for skovvejen og med foden berørende denne, ligger en lav, rund, træbevokset højning, hvis vestlige del er ødelagt af en dyb grøft i retning sø.-nv. Højens største tvm. parallelt med grøften ca. 12 m. Højden målt fra syd 1,25 m, fra nord 0,50 m.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højens sydvestlige del er ødelagt af en næsten 2 m dyb grøft. Højen er dækket af visne løvblade. Ved højfoden står nogle 15-20 år gamel løvtræer. Et par store, gamle træer er fældet for en del år siden. Der ligger stadig lidt kvas på højen fra dengang. Et kørespor henover højen på den øst-nordøstlige side. Ingen beskadigelser. Mål: 1x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Alene p.g.a. de øvrige 15 høje bør den have 2 små stjerner.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)