Tokkelund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-17

Fredningsnr.
37138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

En mindre høj; dens tværmål har oprindelig været 10.12 m, højden antagelig 1 m. Udgravet i midten, hullet i midten må- ler 7 x 4 m og når til højbunden. Bevokset med graner. Lig- ger ca. 30 m vest for grøften og SV for højen 3713-7, sb.16 samt 60 m inden for skovens nordskel.
Undersøgelsehistorie

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 30 m vest for denne grøft og sv. for højen f [sb.16] samt 60 m inden for skovens nordskel ligger en mindre, i midten udgravet høj. Dens tværm. har oprindelig været 10-12 m, højden antagelig 1 m. Hullet i midten måler 7 x 4 m og når til højbunden. Bevokset med unge graner.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På selve højen gror 3-4 grantræer. Ellers er højen dækket af visne blade. Højens NNV-del er fuldstændig lagt til i kvas. Ved den østlige højfod står nogle 10-15 år gamle løvtræer. Gl. skade: Frederik VII har også her gravet et hul. Denne gang på 7x4 m. Mål: 1,3x22x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Monumentet i sig selv er kun en stjerne værdig, men affæren med Frederik VII og det at der ligger 16 høje på et meget afgrænset område giver 2 små stjerner. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.