Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-18

Fredningsnr.
37139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En langhøj i retning NNV-SSØ, ca. 28 m lang, 14-15 m bred. Antagelig rester af en langdysse. Den er gennemgravet på langs af en bred, dyb grøft, der fylder det meste af højens udstrækning i NNV-SSØ og ganske har ødelagt mindesmærket. I overfladen ses enkelte sten. Træbevokset. Ved nord- og sydenden, hvor mindesmærket ikke synes gennemgravet, andra- er højden ca. 0,75 m. Ligger tæt syd for 3713-8, sb. 17, 20 m inden for skovbrynet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langhøj i retning nnv.-ssø., ca 28 m lang, 14-15 m br. Antagelig rester af en langdysse. Den er gennemgravet på langs af en bred, dyb grøft, der fylder det meste af højens udstrækning i nnv.-ssø. og ganske har ødelagt mindesmærket. I overfladen ses enkelte sten. Træbevokset. Ved nord- og sydenden, hvor mindesmærket ikke synes gennemgravet, andrager højden ca. 0,75 m. Ligger tæt syd for g [sb.17], 20 m inden for skovbrynet.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gammel skade: Gennemgravet af kong Frederik VII i NNV-SSØ retning - en grøft der er 2 m bred i bunden og 4 m bred i kronen. På højen vokser nogle 25 år gamle bøgetræer og intet andet. Højen er dækket af visne løvblade og noget kvas af ældre dato. Mål: 1,8x28x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Monumentet i sig selv er kun en stjerne værdig; men affæren med Frederik VII og det at der ligger 16 høje på et meget afgrænset område giver 2 små stjerner. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)