Teglhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160114-71

Fredningsnr.
231140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Tegl, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Teglovn

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af høj 1994 *********************** Høj med indbygget teglovn. Højen måler 20 m i diameter, og højden er 1,25 m. I højens sydlige halvdel er indgravert en midleralderlig teglovn. Højen ligger i den sydlige del af et firkantet areal, der i nord-syd retning måler 60 meter og øst-vest 25 meter. Arealet grænser i øst op til den offentlige vej mellem Resenbro og Truust, mod nord til matr.nr. 1-e af Tvilum Hovedgård. Arealet er omfattet af fredningen, men beskyttelseszonen regnes fra højens fod.
Undersøgelsehistorie  (10)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj.

1924 Museal prøvegravning
Uspecificeret institution
Mindre undersøgelse af middelalderlig teglovn, hvorfra teglstenene til det nærliggende Tvilum Kloster (grundlagt af Augustinermunke omkr. 1250) antages at stamme.

1992 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1/1993
Silkeborg Museum
Kraftig overpløjning af gravhøjen.

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1/1993
Silkeborg Museum
Højen har gennem flere år ligget i græs, men er nu blevet kraftigt overpløjet. Højen er ca. 30 m i diam. og bevaret i 1-1,5 m højde. Den østlige del af højen skæres af kommunevejen Sørkelvej. Over højens vestlige del fandtes meget store mængder teglbrokker, der stammer fra C.M. Smidts undersøgelse 1924, hvor der fandtes middelalderlig teglovn. Centralt i højen, men tilsyneladende uden sammenhæng med ovnanlægget, fandtes et par store oppløjede marksten, og over hele højens overflade og på marken øst for Sørkelvej fandtes, efter midtjyske forhold, store mængder af hvidbrændt flint, der antyder, at teglovnen kan være anlagt i kanten af et ødelagt megalitanlæg. Det skal bemærkes, at Midtjyllands foreløbig eneste jættestuetomt (sb.nr. 189) udgravedes ca. 125 m nord for Teglhøj i 1979-80.

1993 Museal udgravning
Journal nr.: 1/1993
Silkeborg Museum
Ved udgravningen afdækkedes resterne af en middelalderlig teglovn, der var anlagt i sydsiden af en ca. 20 m stor stenkranset gravhøj. Ovnen var 6,7 x 7,7 m stor og bevaret i omkring 1 meters højde. Der kunne iagttages to forskellige gulvlag og tre fyrkanaler. Der fremkom også munkesten, formsten og tagsten, der alle kan genfindes i den nærliggende Tvilum kirke. Nord for teglovnen fandtes omkring højens midte 9 jordfæstegrave samt rester af en brændtbensgrav. De to øverste grave kunne ud fra oldsagerne dateres til ældre bronzealder. Under disse fremkom yderligere 7 grave fra yngre stenalder eller ældre bronzealder. Der blev truffet aftale om en fredning af teglovnen og den omgivende gravhøj.

1993 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2795/93
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1993 Tinglysning
Journal nr.: 1/1993
Silkeborg Museum

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 193/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Arealet er græsklædt. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)