Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-19

Fredningsnr.
371314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En langhøj, ca. 25 m lang, 15-18 m bred, højde 1,5-2,0 m; retning N-S. Hele midten er udgravet i et 10 m langt, 4 m bredt, 1,5 m dybt hul. Enkelte mindre sten ses. Højens nord- parti afskæres af en i Ø-V forløbende skelvold ind til matr. nr. 2a. Højens sydligste del synes uskadt. I skovbevoksning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langhøj i skovbevoksning, retning n.-s., længde ca. 25 m, br. 15-18 m, højde 1,5-1,0 m. Hele midten er udgravet i et 10 m. langt, 4 m bredt, 1,5 m dybt hul. Enkelte mindre sten ses. Højens nordparti afskæres af en i ø.-v. forløbende skelvold ind til matr. nr. 2 a. Højens sydligste del synes uskadt.

1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen er orienteret N-S. Mod N afgrænses den af et jorddige, der udgør matrikelskel. Højen er bevokset med brombærkrat og ca 15 år gamle løvtræer. Højen er i dens længderetning gennemgravet af en grøft, der er ca 10 m lang, 1,5 m bred i bunden og 3,5 m i kronen, af Frederik VII. På dens sydligste ende står en lille bjælkehytte, der på ingen måde beskadiger højen. Der er planeret en smule og grvet 1 meter ind i højen. Hytten har stået der i mere end 5 år. Jeg har påtalt det overfor ejeren. Hele anlægget ville tage sig godt ud, hvis den blev soigneret, idet krattet er så kraftigt at højen er svær at se. Der er tale om et betydeligt anlæg på trods af de kongelige ødelæggelser. Mål: 2x25x15 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)