Tokkelund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-20

Fredningsnr.
371315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

En langhøj, mindst 45 m lang, 15 m bred, ca. 2 m høj, i læng- deretning N-S. Overfladen er overalt gennemgravet, så at mindesmærket nærmest henligger som ruin. I hasselkrat. Lig- ger lige syd for 3713-14, sb.19, idet de to høje næsten stø- der sammen.
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige syd for nr. 14, idet de to høje næsten støder sammen, ligger endnu en langhøj mindst 45 m l, 15 m br., ca. 2 m høj, i længderetning n.-s. Overfladen er overalt gennemgravet, så mindesmærket nærmest henligger som ruin. I hasselkrat.

1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen svær at se på grund af pilekrat og granbevoksning. Pilekrattet er selvsået mens granerne er plantet. De er ca. 10 år gamle. Højen er groet fuldstændig til. Højen er fuldstændig spoleret af gennemgravningen, der nærmest har form som et kors. På trods af dette er anlægget imponerende og burde måske soigneres, som et monument over en arkæologisk interesseret konge. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er ikke uden værdi p.g.a. dens oprindelige størrelse, affæren med Frederik VII og alle de øvrige høje i den lille skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.