Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-21

Fredningsnr.
371310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En rund høj, ca. 18 m i tværmål, 2 m høj. Ødelagt af en 5 m bred grøft gennem højen i retning Ø-V. Grøften når til højbund. Ligger i skovbrynet, 15 m fra skovhjørnet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund høj i skovbrynet, 15 m. fra skovhjørnet. Ca. 18 m i tvm., 2 m høj. Ødelagt af en 5 m bred grøft gennem højen i retning østvest. Grøften når til højbund.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen ligger i selve skellet ud til agerjorden. Den er gennemskåret af en 2 m bred grøft der når ned til bunden. Grøften løber SØ-NV, læhegn af 15 år gamle graner hen over højen. Højen er bevokset fortrinsvis med græs og en del brombær. Der er plantet små graner (3-4 år gamle) på en del af højen. Det er påtalt overfor ejeren, der lovede at fjerne dem i løbet af 1985. Mål: 2x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. alle de øvrige høje. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)