Sminge
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160115-92

Fredningsnr.
24113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i skel, 2 x 15 x 5 m. Hver side af den i et skel liggende høj er over- pløjet, men det brede skel har bevaret det meste og centrale af højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ikke beset. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 x 5 m. Hver side af den i et skel liggende høj er overpløjet, men det brede skel har bevaret det meste og centrale af højen. tingl. 21/2 1949

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skel. I flerrækket nålehegn der dækker den NØ-ligste del af højen, og breder sig ca. 5 m fra den stejlt afskårne NØ side. SV siden bedre bevaret, overfladen ujævn. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøjsrest beliggende i skel. Er bevokset med græs og et par løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)