Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-23

Fredningsnr.
371312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En rund høj, 15 m i tværmål, 1,5-2,0 m høj; højen er uskadt og ligger umiddelbart i forlængelse af 3713-11, sb.22 og øst for den, kun adskilt fra den af en skovsti. Bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund høj, 15 m i tvm., 1,5-2,0 m høj. Bevokset med graner. Højen ligger umiddelbart i forlængelse af foregående og øst for den, kun skilt fra den af en skovsti. Højen er uskadt.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Groet meget kraftigt til i hyldebær og brombærkrat foruden 2 grantræer ca 8-9 år gamle. Gammelt hjulspor skærer højfoden på sydsiden løber øst-vest og er afsat på kortet. Mål: 2x16x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** To små stjerner p.g.a. de øvrige høje.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

Litteraturhenvisninger  (0)