Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-10

Fredningsnr.
39135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En lav rund høj, ca. 13 m i tværmål. I en stor udgravning midt i højen ligger et aflangt, i N-S ca. 2,50 m langt sten- sat kammer, 1,50 m bredt. En sten står i kamrets sydende, mens en anden er borttaget. I østsiden 2 bæresten, i vest- siden 1 bæresten, mens en anden er borttaget. I nord 1 bæ- resten. I alt 5 bæresten bevaret. Dæksten mangler. Højen er skovbevokset, ved det sydlige bryn af en lille skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1860 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav rund Høi, 40' i Tværmaal. Midt i Høien er en stensat Grav. 5' 8" dyb. Mod Syd er to Sidestene, mod Nord en Sten, en er borttaget, mod Øst er en Sten, og mod Vest en Sten, en maa her borttaget. Graven 7' 10" lang, 5' bred. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1897 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, rund høj, ca. 13 m i tværmål. I en stor udgravning midt i højen ligger et aflangt, i n.-s. ca. 2,50 m langt stensat kammer, 1,50 m br. En sten står i kamrets sydende, mens en anden er borttaget. I østsiden 2 bæresten, i vestsiden 1 bæresten, mens en anden er borttaget. I nord 1 bæresten. I alt 5 bæresten bevaret. Dækstenen mangler. Ved det sydlige bryn af en lille skov. Højen er skovbevokset.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med et polygonalt (dog tilnærmet rektangulært) dyssekammer, der indvendig måler 2,3x1,3 m og er orienteret SV/NØ. Det er sat af meterhøje bæresten: i SØ 2, i SV 1 (1 mangler i V-hjørnet), i NV 1 (1 mangler i N-hjørnet) og i NØ 1. Kammeret skæmmes af grene, plasticfolie og nogle stumper asbest-bølgeplader, alt fra en nu sammenstyrtet hule. I den nordvestlige højfod en enkelt randsten. Mål: 2x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i sydkant af gammel stævningsskov ud mod græsgang. Vil ved pleje kunne blive et seværdigt lille fortidsminde, ikke mindst i samspil med de smukke og stemningsfulde omgivelser. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)