Søbjerghøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-12

Fredningsnr.
261211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, den ene af "Søbjerghøje", 1,60 x 12,50 m. Eftergroet flad sænkning i top. Beplantet med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h, 12,5 M. br. Højfoden er afpløjet paa alle Sider undtagen mod Øst. Toppen er affladet og hele Højen synes tidligere overpløjet. Den er lyng- og græsgroet og ligger i Ager. [Sb. 10 og 12] Højene Nr. 10 og 12 bære Navnet "Søbjerghøje." Gruppen har ifølge Medd. oprindelig bestaaet af 6 Høje (Nr. 11, 13, 14 + endnu 1) Fra en af disse hidrører er i den historiske Samling i Aarhus opbevaret Slibesten, i en anden er fundet Skaar af et Lerkar.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, den ene af "Søbjerghøje," 1,60 x 12,50 m. Eftergroet flad sænkning i top. Beplantet med fyr i plantage.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyrretræer. Et enkelt løvtræ på toppen. Iøvrigt krat og buskads over hele højen.


Billeder

Foto, oversigt