Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-1

Fredningsnr.
40133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1896, L. Jørgensen Storm. Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et dyssekammer, nu dannet af 4 omtrent lige store bæresten (den største 1,0 m). En ca. 1 m bred åbning mod N, en 0,20- 0,65 m bred mod syd. Dækstenen hviler på 3 af bærestenene.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, med to Sidestene mod Øst, to mod Vest. 3' bred Aabning mod Nord, hvor en Sidesten maa være borttaget. 1' 10" bredt i den aabne Ruin mod Syd. Østlige Væg er 5' lang, Vestlige Væg 5' 6" lang. Indvendig Højde 3'. En stor Dæksten hviler paa tre af Sidestenene. Fredlyst.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et dyssekammer, nu dannet af 4 omtrent lige store bæresten (den største ca. 1 m br.). En ca. 1 m bred åbning mod nord, en ca. 0,20-0,65 m bred mod syd. Dækstenen hviler på 3 af bærestenene. Fredl. 28/8-1896.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående rest af N/S-orienteret dyssekammer, bestående af 2 bæresten i V og 2 i Ø (heraf den sydligste noget indvæltet). På 3 af bærestenene hviler en stor dæksten. kammeret er åbent mod N og S. Der pløjes for tæt (0,5-0,3 m fra randsten) i NØ, Ø og S. En del marksten i kammeret og på den smalle, udyrkede bræmme omkring kammeret. M.S. synes forsvundet. Beliggende på mark omsat med smukke stengærder nær Helnæs Fyr, der besøges af mange. Forkert afsat på 4 cm kort, hvor den er trykt 150 m stik Ø for den korrekte position, der er fastlagt ved kompaspejlinger til markhjørner og fyr, og som er overensstemmende med afsætningen på mb. Nærpløjning og marksten påtalt over for lodsejeren, der lovede at bringe begge forhold i orden.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)