Boesskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-36

Fredningsnr.
261216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,10 x 12 m. Gammel eftergroet gravning i top, 4 x 4 m stor, indtil 0,50 m dyb. Bevokset med unge træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,1 M. h. 12 M. br. Højen er træbevoxet og ligger i Skov. Det meddeltes, at man for nogle Aar siden havde forsøgt at udgrave Højen, men havde maattet standse, fordi man stødte paa en meget stor Sten. - Forsøget paa Udgravningen vil blive gentaget. -

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,10 x 12 m. Gammel eftergroet gravning i top 4 x 4 m stor indtil 0,50 m dyb. Bevokset med unge træer i skov.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med bregner, lidt krat og to store bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)