Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-2

Fredningsnr.
39136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Et stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr.nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nord- lige side synes en dæksten nedskredet i kamret. Matr.nr. 26a: Et stensat gravkammer, i skel til matr.nr. 22a af Helnæs.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stensat Gravkammer uden Dæksten, en ligger i Stengiærdet. Bevoksning: 1987: Græs

1897 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr. nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nordlige side synes en dæksten nedskredet i kamret.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitrest indlejret i stendige orienteret VNV/ØSØ. Stendiget, der på N-siden er ca 1,5 m højt, på S-siden ca 1,0 m, danner hen over megalitten en indtil 2 m høj og ca 25 m lang "pukkel". Under dennes højeste sted ses i digets N-side 2 store, tætstående sten (kan dog også være 1 kløvet eller flækket), og i S-siden 1 stående, noget mindre sten, alle mulige bæresten. Især Ø for disse, indtil en afstand af ca 15 m fra "pukkelen", indgår adskillige megalitstore sten i S-siden af diget, som iøvrigt overvejende består af sten i størrelser omkring og under 0,5 m. Bevoksning: 1987: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)