Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-3

Fredningsnr.
39138

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1896, L.Nielsen Storm. Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev Et udgravet firsidet dyssekammer, 0,70-0,85 m br. nu dannet af 3 bæresten (een for den ene side, 1,90 m lang, to for den anden, 1,40 og 1,0 m lang). Dækstenen hviler dels på bærestenene, dels på to mindre indskudte sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1860 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, med en Vægsten mod Nord - 6' lang. 20 Vægstene mod Syd, tilsammen 7' 4" lang. En 2' 8" bred Aabning mod Vest, hvor en Endesten maa være borttaget, mod Øst 2' 3" bred Aabning. Over Kammeret Dæksten. Fredlyst.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et udgravet firsidet dyssekammer, 0,70-0,85 m br., nu dannet af 3 bæresten (een for den ene side, 1,90 m lang, 2 for den anden, ca. 1,40 m og ca. 1 m lange). Dækstenen hviler dels på bærestenene dels på 2 mindre indskudte sten. Fredl. 9/10-1896.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer orienteret Ø/V, sat af 1 lang bæresten i N og 2 i S. Kammeret åbent (uden bæresten) i begge ender. 1 dæksten. Der pløjes for tæt (0,4-0,1 m) på alle sider undtagen i V, hvor M.S. står. En del marksten i kammeret og på den nordlige bæresten. Nærpløjning og marksten påtalt overfor lodsejeren, der lovede at rette begge forhold. Mål: 1,8x2,7x2,5 m.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)