Illeruphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-42

Fredningsnr.
26129

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Sognefoged J.J. Jakobsen. Diplom Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, "Illeruphøj", 3,80 x 25 m. Top affladet. Østsiden afgravet, men forlængst tilgroet. Bevokset med træer i ager. NM.I.: MS ved foden mod sydvest.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Illeruphøj," 3,8 M. h. 25 M. br. Højfoden er bortpløjet paa alle Sider undtagen mod Sø og Sv. Den østlige Side er afgravet indtil en Afstand af 4 M. fra Toppen. Denne er svagt affladet. Opad Højens Side føre 2 smalle Stier; I Toppen er nedrammet 5 Pæle, der bære et lille Bord og Bænke. Højen er for faa Aar siden beplantet og er højt og frit beliggende. Den blev fredlyst ved Declaration, udstedt af Gaardejer og Sognefoged I. J. Jakobsen, Bjestrup, d. 5 Aug. 1897, thinglæst d. 20 Aug. s. A.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Illeruphøj," 3,80 x 25 m. Top affladet. Østsiden afgravet, men for længst tilgroet. Bevokset med træer i ager. (MS. ved foden mod sydvest). FM 20/8 1897.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med høje, tætte bregner. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)