Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-4

Fredningsnr.
39139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1896, L. Nielsen Storm Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev Et udgravet dyssekammer, 1,15 m langt, 0,70 m bredt, sat af 4 bæresten, af hvilke den ene går ind i skelvolden mod matr.nr. 25. Dækstenen oprindelig afvæltet, men siden lagt på plads (1925). Ændring af tinglysning af 26/10-1954 lyst på matr. 2-a Helnæs By, Helnæs *********************************************************** Ny beskrivelse tinglyst d. 13. august 1996: Højrest, ca. 25 x 10 m og indtil 2 m høj. Indgår i et i øvrigt kun meterhøjt skeldige. I sydlige del et rektangulært dyssekammer, indvendig ca. 1,1 x 0,7 m, sat af 4 bæresten, på hvilke den oprindelig afvæltede dæksten er genanbragt (i 1925).
Undersøgelsehistorie  (11)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3913:9, Status: A

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssegrav med fire Sidestene, 4' 4" langt, 2' 6" bredt. Dækstenen ligger afvæltet, 6' 6" fra Graven mod Syd. Fredlyst. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer

1925 Fjernelse kulturhistorisk objekt
Journal nr.: 141/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kilehuller vidnende om forsøg på sprængning af stenen.

1925 Museal restaurering
Journal nr.: 141/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overliggeren, der lå afvæltet 2-3 m SV for kammeret, blev lagt på plads.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et udgravet dyssekammer, ca. 1,15 m lang, ca. 0,70 m br., sat af 4 bæresten, af hvilke den ene går ind i skelvolden mod matr.nr. 25. Dækstenen oprindelig afvæltet, men siden lagt på plads (1925). Fredl. 9/10-1896.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest med dyssekammer, bevaret som et ca 25 m langt, 10 m bredt og indtil 2 m højt forløb af et iøvrigt kun meterhøjt og 3-4 m bredt mark-skeldige der løber ca N/S. Dyssekammeret ligger i den sydlige halvdel af højresten, er næsten helt gemt i tornekrat (frilagdes delvis før fotografering) og måler udvendig ca 2 m på hver led. Tilsyneladende sat af 4 lige høje bæresten. 1 dæksten. M.S. ikke lokaliseret men kan meget vel være skjult i det tætte krat. Fredningen bør udvides til også at omfatte højresten. Mål: 2x25x10 m. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer

1996 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0073
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, ca. 25 x 10 m og indtil 2 m høj. Indgår i et i øvrigt kun meterhøjt skeldige. I sydlige del et rektangulært dyssekammer, indvendig ca. 1,1 x 0,7 m, sat af 4 bæresten, på hvilke den oprindelige afvæltede dæksten er genanbragt (i 1925).

1996 Aflysning
Journal nr.: 6111-0073
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 141/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)