Helnæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-6

Fredningsnr.
40131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1896, Esben Hansen. Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et dyssekammer, 1,10 m lang, sat af 4 bæresten og med en 0,40 til 0,70 m bred indgang fra syd. Tildels beliggende i et markgærde henlagt over kamret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1860 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat Grav tilmed liggende i Giærdet til Matr. 29. Der er to Sidestene mod Øst, to mod Vest, en Endesten mod Nord. Graven er 5' lang, 1' 11" bred mod Nord, 1' 6" bred mod Syd. Dæksten mangler. Fredlyst.

1928 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1928 blev det mundtlig meddelt mig, at Dækstenen til denne Grav staa paa ... anden Side af Gærdet, og at Gaardejer Simon Hansen (Ejer af Matr. 25) gerne seer Dækstenen lagt paa Plads. C.Neergaard

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et dyssekammer, tildels beliggende i et markgærde; 3' 4" 1., sat af 4 bæresten og med en 1' 2" til 2' 1" br. indgang fra syd. Fredl. 28/8-1896. Senere er en dæksten fra markgærdet henlagt over kamret.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående rektangulært dyssekammer i markskel, der ikke markeres af dige. Sat af 4 bæresten: 2 i V og 2 i Ø; de sidstnævnte noget indskredne med øvreenderne helt eller næsten berørende de modstående bæresten. 1 dæksten. Der pløjes alt for tæt i V og Ø (0,2-0,0 m.). På kammerets N-side en lille dynge marksten, samt enkelte i kammeret. Nærpløjning og marksten påtalt over for lodsejerens hustru. Hun tog til efterretning, at pløjeafstanden skal øges til ca. 1 m. og oplyste mht. markstenene, at de kun lå der midlertidigt, og at familien hvert år efter pløjning sankede sten på marken og kørte dem bort. Er på mb afsat for østligt, idet den her er placeret ca. 175 m. stik N for "Stenbækgård". Den rigtige position er, som korrekt trykt på 4 cm.-kort, ca. 215 m. NNV for "Stenbækgård".

1996 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsætningen fra Generalstabskort og matrikelkort er valgt, idet der ikke er en begrundelse for den afsætning, der forefindes på Målebordsblad.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)