Hemstok
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-67

Fredningsnr.
251221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gdr. Kristen Andersen. Diplom Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, 0,40 m høj. Konturene udflydende på grund af den ringe højde, bevokset med træer i skov. NM.I.: MS midt på højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske lav og flad, ca 1/3 M. h. Høj. Højfod utydelig. Nr. 64-72, incl. ere med Undtagelse af Nr. 70 alle velbevarede og ubeskadigede. Nr. 65-71 incl. danne en Gruppe. Samtlige Høje ere bevoxede med store Træer og ligge i Skov. De bleve alle fredlyst ved Declaration, udstedt af Gaardejer Kristen Andersen Hemstok, d. 6 Aug. 1897, thingl. 20 Aug. s. A.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,40 m høj. Konturerne udflydende paa grund af den ringe højde. Bevokset med træer i skov. (MS. midt paa højen ). FM 20/8 1897 MS.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, et stort egetræ ved foden i øst samt enkelte små løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)