Hemstok
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-70

Fredningsnr.
251227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gdr. Kristen Andersen. Diplom Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, 1 x 12 m. Den nordlige halvdel med gamle, indtil 0,50 m dybe nu eftergroede gravninger. Bevokset med træer i skov. NM.I.: MS på sydsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,00 M. h., 12 M. br. Paa Siderne findes flere overfladiske Afgravninger. Nr. 64-72, incl. ere med Undtagelse af Nr. 70 alle velbevarede og ubeskadigede. Nr. 65-71 incl. danne en Gruppe. Samtlige Høje ere bevoxede med store Træer og ligge i Skov. De bleve alle fredlyst ved Declaration, udstedt af Gaardejer Kristen Andersen Hemstok, d. 6 Aug. 1897, thingl. 20 Aug. s. A.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Den nordlige halvdel med gamle indtil 0,50 m dybe, nu eftergroede gravninger. Bevokset med træer i skov. (MS. paa sydsiden). FM 20/8 1897 MS.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-stenen står dog på SV-siden (ikke på sydsiden). Græsklædt samt bevokset med lidt bregner og blåbær.

Litteraturhenvisninger  (0)