Hemstok
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-71

Fredningsnr.
251224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gdr. Kristen Andersen. Diplom Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, 0,65 x 10 m. Bevokset med træer i skov. NM.I.: MS på nordsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca 2/3 M. h., 10 M. br. Nr. 64-72, incl. ere med Undtagelse af Nr. 70 alle velbevarede og ubeskadigede. Nr. 65-71 incl. danne en Gruppe. Samtlige Høje ere bevoxede med store Træer og ligge i Skov. De bleve alle fredlyst ved Declaration, udstedt af Gaardejer Kristen Andersen Hemstok, d. 6 Aug. 1897, thingl. 20 Aug. s. A.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,65 x 10 m. Bevokset med træer i skov. (MS. paa nordsiden).

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og få helt små løvtræer. Desuden et stort egetræ lige vest for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)