Toskjephøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-147

Fredningsnr.
26122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gdr. Peder Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 1899. Løjtnant Lassen. Høj, den nordøstlige af "Skjephøje", 3,90 x 23 m. I top en nedgravning 4 x 6 m bred, 1 m dyb. Siderne bærer spor efter gamle gravninger. Lyng- og græsklædt i ager. NM.I.: MS ved foden mod sydvest bør sættes dybere.
Undersøgelsehistorie  (8)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,9 M. h, 23 M: br. I Toppen ses en indtil en Meter dyb, 6 M. l, 4 M. br. ældre Nedgravning. I Høsiden mod N., Nø, og Ø. 3 større, delvis tilgroede Afgravninger. Ved Højfoden mod Sv. ses en Slaaenbusk. Nr. 146-47 benævnes "Toskjephøje." Begge ere lynggroede og ligge sammen ved en Stump Hede. Nr 147-49 bleve fredlyste ved Declaration, udstedt af Gaarejer Peder Pedersen, Siim, d. 10 Aug. 1897, thingl. 20 Aug. s. A.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, den nordøstlige af "Skjephøje," 3,90 x 23 m. I top en nedgravning 4 x 6 m bred, 1 m dyb. Siderne bærer spor efter gamle gravninger. Lyng- og græsklædt i ager. (MS. ved foden mod sydvest, bør sættes dybere). FM 20/8 1897 MS.

1975 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1305/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nordsøtlige Skjephøj. F550-368. Der er lagt jord på breddrne langs højfoden - omend ikke særlig pænt. Bruddet på NØ-skråningen står stadig åbent, men det er højst 0,5 m2 og vil gro til af sig selv. Fylden synes lagt på et ud??? stykke mellem 2612:1 og 2 mod vest. Det berør ikke højene direkte, men dyrkningen går nu helt ind til højfoden. Jorden er blot læsset af med maskiner - og der er ikke spor af græs.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med bregner og enkelte træer (birk og røn). Højen er frahegnet med kraftigt hegn.

Litteraturhenvisninger  (0)