Siim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-149

Fredningsnr.
26124

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897, gårdejer Peder Pedersen Diplom. Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, 1,60 x 13 m. Top noget afladet. Ved fod mod ØSØ lille afgravning. Græsklædt i ager. NMI: MS henligger løst ved nordlige fod, hvor den også lå, da Iversen køb- te gården for 8 år siden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h, 13 M. br. Toppen er noget affladet. Ved Højfoden mod Øst ses en lille Afgravning; ved Højfoden mod Syd henligge nogle større Sten. Højen er bevoxet med Lyng og Bregner og ligger i dyrket Ager. Nr 147-49 bleve fredlyste ved Declaration, udstedt af Gaarejer Peder Pedersen, Siim, d. 10 Aug. 1897, thingl. 20 Aug. s. A.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,60 x 13 m. Top noget affladet. Ved fod mod øsø. lille afgravning. Græsklædt i ager. (MS. henligger løst ved nordlige fod, hvor den ogsaa laa, da Iversen købte gaarden for 8 aar siden). FM 20/8 1897 MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj S for Tippethøj. Lagt jord på, men ikke stampet eller spor af græs.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af bregner. Højen er kraftigt frahegnet.

Litteraturhenvisninger  (0)