Mulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-160

Fredningsnr.
251213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Mulhøj", 3 x 20 m. Spor af gammel eftergroet gravning i top. På østsi- den nær top ny gravning, 1,50 x 1,50 m bred, 0,75 m dyb, i tilslutning her- til en grøft mod nord 3 m lang, 0,50 m dyb. Ved foden mod nord et hul 1,50 x 2 m bredt. Græsklædt i ager. NMI: Nye gravninger foretaget af tyskerne, påstår ejeren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, kaldet "Mulhøj," 3,0 M. h., 22 M. br, I Toppen et overfladisk 2,5 M. br. Hul; Højfoden mod N. afggravet, mod Ø. og S. overpløjet. Paa Højens vestlige Side voxe nogle Buske. Den er i øvrigt græs- og lynggroet og ligger i Ager.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Mulhøj," 3 x 20 m. Spor af gammel eftergroet gravning i top. Paa østsiden nær top ny gravning 1,50 x 1,50 bred, 0,75 m dyb, i tilslutning hertil en grøft mod nord 3 m lang, 0,50 m dyb. Ved foden mod nord et hul 1,50 x 2 m bredt. Græsklædt i ager. (Nye gravninger foretaget af tyskerne, paastaar ejeren).

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)