Alken Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-163

Fredningsnr.
26126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, den nordlige af "Alkenhøje", 4 x 23 m. I top en større, flad eftergroet. gravning. Siden mod øst afgravet i 2 m's højde, nu eftergroet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4,1 M. h., 23 M. br. I Toppen ses en større Afgravning, 11 M. l., 5½ M. br, 1 M. dyb. Højens Side er kun mod Syd velbevaret. Mod Øst findes en større Afgravning, mod Nord og Vest er Højfoden afgravet og bortpløjet. Højen er græs- og lynggroet og ligger i Ager. Ifølge Meddelelse har [sb.nr.] 163 ved Foden været omsat med Sten; i den er fundet 3 Lerkar med brændte Ben. Fra den ene af disse hidrører et hos Ejeren opbevaret Fund af Ragekniv, Naal og Pincet af Bronze; (gode og velbevarede Stykker). Nr. 163-64 benævnes "Alken Høje."

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, den nordlige af "Alkenhøje," 4,00 x 23 m. I top en større flad eftergroet gravning. Siden mod øst afgravet i 2 m's højde, nu eftergroet. Græsklædt i ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helt dækket af bregner og lidt hyld. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Foto, oversigt