Alken Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-164

Fredningsnr.
26127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897, gårdejer Simon Jensen Diplom. Afmærkn.: MS 1899, løjtnant Lassen. Høj, den sydligste af "Alkenhøje", 4,30 x 21 m. Svage spor af sneglegang op ad højsiden ses. Græsklædt i ager. NMI: MS ved fod mod sydvest.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4,3 M. h., 21 M. br. Toppen er svagt affladet. Opad Højsiden fører en smal næsten helt overgroet Sneglegang. Højfoden er mod Syd og Nord paa et kortere Stykke afgrænset ved nogle Sten. Ved Højfoden mod Syd voxer en Slaaenbusk. Højen er græs og lynggroet og ligger i Ager. Nr. 163-64 benævnes "Alken Høje." Nr. 164 blev fredlyst ved Declaration udstedt af Gaardejer Simon Jensen, Branstrupgaard, d. 10 Aug. 1897, thingl. 20 Aug s. A. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, den sydligste af "Alkenhøje," 4,30 x 21 m. Svage spor af sneglegang op ad højen ses. Græsklædt i ager. (MS. ved fod mod sydvest). FM 20/8 1897 MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alkenhøj syd F550-366 I følge ejern har højen set sådan ud de sidste 40 år. Gården er en slægtsgård og man har altid set en ære i at have højen og ser ingen grund til at ændre højens udseende. Det er naturligvis ikke muligt at bedømme græsdækkets alder på højens østside, men i betragtning af højens gode bevaringstilstand lyder ejerens forklaring rimelig. Sagen bør anses for afsluttet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt dækket af bregner samt lidt hyld på sydsiden. FM-sten ikke synlig - kan ikke genfindes. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)