Lille Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160204-6

Fredningsnr.
26136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-2,5 m høj, 15-16 m i diameter i Ø-V, 18-20 m i diameter i N-S. Over- fladen ujævn med tre større, flade afgravninger på toppen. Ø-siden står stejlt. Bevokset med græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,5 M. h. 22 M. i Tværmaal. I Toppen findes en 5-8 M br. Nedgravning og paa Siderne flere ældre og yngre, mere eller mindre overfladiske Afgravninger. Højfoden er kun pa enkelte Steder bevaret. Højens Indre synes væsentlig at bestaa af hovedstore Sten. Iflg. Meddelelse kaldes den i Modsætning til [sb.] Nr. 16 jævnlig "Lille Høj." Den blev i 1864 delvis udgravet af preussiske Officerer, der i den fandt et "Flintspyd," ifølge Beskr. omtrent S.M.I, 162,-65. Højen er i øvrigt lynggroet og ligger i Ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2-2,25 mtr. høj, 15-16 m. i Diameter i Ø. V., 18-20 mtr. i Diameter i N.-S. Overfladen ujævn med tre større, flade Afgravninger paa Toppen. Østsiden staar stejlt. Bevokset med Græs og Lyng i Ager.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og lave buske (der er udført pleje for nylig). Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)