Storehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160204-16

Fredningsnr.
26137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig rundhøj, "Storehøj", 4-4,7 m høj, 22 - 24 m i tværmål. Let affladet top, noget ujævne sider, flere flade sænkninger, især mod nord og øst. Højen fremtræder ved foden som delvis firsidet, efter tidligere afpløjning mod syd, vest og nord. Græsklædt, med lidt lyng og en enkelt busk, i fredet, græsklædt areal. NMI: Anselig høj, "Storehøj", 3,5-4 m høj, 18-10 m i diameter. I toppen bred og dyb gammel gravning i ØSØ- VNV. I siderne mod Ø og N gamle, flade afgravninger. I overfladen ses enkelte hånd til hovedstore sten og i ned- gravningen i toppen en enkelt større. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj kaldet "Storehøj" 4,5 M. h. 30 M. br. I Toppen en indtil 2 M. dyb, 6-9 M. bred Nedgravning mod Nord en stor Afgravning. Højfoden mod Vest er afgravet. Højen er lynggroet og ligger i Ager. Storehøj er 2 Gange forsøgt udgravet, 1864 af preussiske Officerer, 1870 af Ejeren. Der skete ingen af Gangene noget Fund.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, "Storehøj" 3,5-4 mtr. høj, 18-20 mtr. i Diameter. I Toppen bred og dyb gammel Gravning i ØSØ-VSV. I Siderne mod Ø og N gamle, flade Afgravninger. I Overfladen ses enkelte haand- til hovedstore Sten og i Nedgravningen i Toppen en enkelte større. Græsklædt i Ager. ]Ved en særlig Deklaration af 19/6 1947 er tillige fredet Højens Omgivelser mod N. og Ø. til Parcellens Grænser, mod N. og S. til 100 meter fra Højens Fod.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1282/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen restaureret, fredningsgrænser fastlagt (et areal på 1550 m² - inkl. højen - fredet), og lysmast fjernet.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med hindbærkrat især mod øst samt græs og lidt hyld. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)