Naalehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080209-6

Fredningsnr.
38141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
En gravhøj, "Nålehøj", tværmål i Ø-V 22- 24 m, højde ca. 4,25 m målt fra nordsiden; vestfoden er afskåret og står som en eftergroet brink, 1,0-1,5 m høj. I toppen ses en af- lang nedgravning, som i Ø-V er 6-7 m lang, 4-5 m bred. Syd- foden dækkes af et bevokset skeldige, som også synes at have afskåret noget af højfoden. Anselig; græsklædt i ager, bevokset med enkelte graner og unge frugttræer; ligger i markens sydside ved skellet til nabolodden.
Undersøgelsehistorie  (9)
1773 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1773 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der fandtes først oven i Jorden en Urne med Aske, Jord og Been. Længere nede i Høien en Mængde opstablede Kampestene, under dem fandtes et forfulnet Sværd af Kobber-Malm, og meget store Menneske-Been, samt en lille bitte Potte af en grov Dannelse, skjev til alle Sider. Samme Potte fik en Præst der i Nærheden. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Naalehøi" en større Høi, hvoraf der er nogle Rester tilbage. Høien skal have været 60' til 70' i Tværmaal, c 2' høi. I ovennævnte Avis [Odense Adresse Contoirs Efterretninger 13 Aug.] omtales Udgravning af Naalehøi. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig gravhøj, "Nålehøj", i markens sydside ved skellet til nabolodden. Græsklædt i ager og bevokset med enkelte graner og unge frugttræer. Tværmål i ø.-v. 22-24 m, højde ca. 4,25 m målt fra nordsiden. Vestfoden er afskåret og står som en eftergroet brink, 1,0-1,5 m høj. I toppen ses en aflang nedgravning, som i ø.-v. er 6-7 m lang, 4-5 m bred. Sydfoden dækkes af et bevokset skeldige, som også synes at have afskåret noget af højfoden.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen er tæt bevokset med nåletræer og krat.- Så tæt, at der ikke er lys til bundvegetation. Højen ligger i skel og dens S-lige del er forlængst pløjet ned, men N for skellet er en imponerende del af højen bevaret. Der pløjes for tæt på højen, hvilket bør påtales. Jeg kunne i det tætte krat ikke se den i deklarationsteksten nævnte nedgravning. ** Seværdighedsforklaring ** Flot høj med enestående beliggenhed - dels ses den viden om og dels er der en fantastisk udsigt fra den. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1948
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E.,Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. III. Bornholms, Maribo, Odense etc.
1977