Præstehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160206-3

Fredningsnr.
26131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Præstehøj", 1,25-1,50 x 16 m, ca. halvdelen af højen mod syd bortgravet, dog næppe til bund. Ved sydlige fod et hul efter stødoptagning, her ses 6-7 store sten. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En træbevoxet, 3-4 met. høi, 25-30 met. bred Høi, paa Toppen af en af Engdrag omgiven Banke. Da Høiens Side gaar jævnt over i Bankens, kunne nøiagtigere Maal ikke gives. Efter dens almindelige Udseende er det tvivlsomt, hvorvidt det er en Gravhøi fra Oldtiden.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Præstehøj", 1,25-1,50 x 16 m, ca. halvdelen af højen mod syd bortgravet, dog næppe til bund. Ved sydl. fod et hul efter stødoptagning, her ses 6-7 større sten. Græsklædt i skov.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enten Carl Fredstrup (1896-97) eller Knud Thorvildsen (1948) har byttet om på beskrivelserne af sb. 2 og 3.

1948 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, bregner, enkelte buske/træer samt brombær. Beliggende i tyndt beplantet skov, hvor der tidligere har stået gamle nåletræer - de fleste er dog fældet nu.

Litteraturhenvisninger  (0)