Belravensknold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160206-4

Fredningsnr.
26133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i skel, ca. 35 m lang i NV-SØ, 8 m bred og 1 m høj. Ved den nord- lige langside ses ca. 15 randsten, ved den sydlige 10 mere eller mindre dæk- kede af jord. Ved SØ-enden 3 randsten, hvoraf den ene på plads, ved NV-enden 3 randsten, hvoraf den ene på plads som sydlige hjørnesten. 8 m fra Ø-enden 3 større sten, de 2 sikkert på oprindelig plads som bæresten i et kammer, 10 m fra V-enden 3 større sten, sikkert rest af et kammer, 10 m fra V-enden 3 større sten, de 2 sikkert på oprindelig plads som bæresten i et kammer, der har længderetning på tværs af dyssen. Umiddelbart V for sidstnævnte kammer er en nu eftergroet 2 m bred gravning ført til bund tværs over dyssen. Dyssens vestlige del kratbevokset i eng. Matr.nr. 7h: Høj i skel til 13b og 14c. NMI: Matr.nr. 7h: De østligste 8 m af nedenfor beskrevne langdysse. Græs- bevokset i eng. Matr.nr. 14c og 13b: Den vestlige del af langdyssen.
Undersøgelsehistorie  (11)
1896 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En buskbevoxet, uregelmæssig aflang, 1 met høi. 30 met. lang Jordhøining, maaske Rest af en Langdysse. Længderetning er NØ-SV. Der er flere Steder foretaget Indgravninger i den, og talrige større og mindre Stene ligge paa den, uden at det med Sikkerhed kan afgøres, hvorvidt de ere indvæltede, eller have udgjort Dele af et Kammer. Mod NØ. staar en meterhøi Sten, der kunde være en bevaret Randsten.

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vests. større kantstillede Sten, ant. af Kammer; i Østs. opretst. Randsten og 3 væltede; iøvrigt flere større, spredte, væltede Sten.

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 433/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henvendelse med henblik på at få Nationalmuseet til at restaurere langdyssen.

1944 Museal besigtigelse
Journal nr.: 433/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På trods af langdyssens dårlige bevaringstilstand anbefales en restaurering.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De østlige 8 m af nedenfor beskrevne langdysse. Græsbevokset i eng. (I skel til matr. nr. 13 b og 14 c). Den vestlige del af en langdysse, hvoraf de østligste 8 m er beliggende paa matr.nr. 7 h. Langdyssen er 35 m lang i retning nv.-sø., 8 m bred og 1 m høj. Ved den nordlige langside ses ca. 15 randsten, ved den sydlige 10, mere eller mindre dækkede af jord. Ved sø.-enden 3 randsten, hvoraf den ene paa plads, ved nv.-enden 3 randsten, heraf den ene paa plads som sydlige hjørnesten. 8 m fra østenden 3 større sten, sikkert rest af kammer, 10 m fra vestenden 3 større sten, de 2 sikkert paa opr. plads som bæresten i et kammer, der har haft længderetning paa tværs af dyssen. Umiddelbart vest for sidstnævnte kammer er en nu eftergroet 2 m bred gravning ført til bund tværs over dyssen. Dyssens vestlige del kratbevokset i eng.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 507/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forslag om, at langdyssen restaureredes ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra byen under ledelse af Harald Andersen, mens denne forestod udgravningen i Illerup Ådal.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet ved forrige tilsyn. Højen er frahegnet. Mange af randstenene er formentlig skjult af bevoksningen. Fortidsmindet er fuldstændig groet til i krat, buskads og forskellige løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)