Legaardslyst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-31

Fredningsnr.
261217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, indtil 2-2,3 m høj, 14-15 m i diameter. Hele det indre, Ø-siden og lidt af N-siden bortgravet indtil 0,4-0,6 m over højbund. Bevokset med græs og buske, i plantning. (Syner meget og fredes efter sin beliggenhed).
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,3 M. h, 18 M. Højen er omdannet til Faarefold ved en bred, indtil 1,7 M. dyb Afgravning med Udgang mod Øst. Mod Syd og Nord findes ligeledes Afgravninger. Ifølge Meddelelse er i Højen fundet mange Lerkar med brændte Ben. Et i Nationalmuseets Archiv opbevaret Brev af 1832 omtaler, at der i Højen er fundet Brudstykker af et Bronzeskjold.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hele det indre fjærnet; kun Stykke af Vestranden tilbage.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, indtil 2-2,3 mtr. høj, 14-15 mtr. i Diameter. Hele det indre, Østsiden og lidt af Nordsiden bortgravet indtil 0,4-0,6 mtr. over Højlund [bund?]. Bevokset med Græs og Buske, i Plantning. (Synes meget og fredes efter sin Beliggenhed).

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Meget ødelagt med forfaldent hegn omkring. Stort egetræ på vestsiden, brombær på sydsiden, ahorn på toppen samt lidt små ege.

Litteraturhenvisninger  (0)