Legaardslyst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-32

Fredningsnr.
261218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 43-45 m lang i omtrent Ø-V, 8-10 m bred. Lav, indtil 0,5-0,6 m høj jordhøj, stærkt forgravet. Af oprindelig 3 kamre er bevaret rester af de 2, mod V og Ø. Af vestre kammer er bevaret 3 sten, i S, V og Ø, hvoraf den sydlige er indvæltet og den østre trykket skråt ind i højen. Af østre kammer er bevaret 1 stor sten i V. I Ø-siden af S-siden af dette kammer 2 mindre sten, der dog snarest synes at være indvæltede randsten. Af randsten ses i øvrigt: i Ø 1, i N 7, i S 2 og i V 0. Alle randsten er enten væltede eller næsten jorddækkede. Græsklædt, med enkelte buske, i plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en oprindelig anseelig Langdysse med 2 Kamre. Af Randstenen ses for Østenden 1, paa Nordsiden, mod Øst 6, alle omvæltede men temmelig store. Af de 2 Kamre ere de fleste Sten tilbage. Afstanden mellem Kamrene er 24 M., fra østlige Kammer til østlige Randsten 11,5 M., hele Dyssens formentlige Længde altsaa 47 M. Bredden ubestemmelig; Dyssens Retning er V.S.V-Ø.N.Ø. Det østre Kammer (Pl. III, 1 og IV, 2) er aflangt sexsidet med Retning NNV-SSØ, Udgang mod S.S.Ø., sat af 5 Bæresten og en Tærskelsten. Af en af Bærestenene er et Stykke bortsprængt; de staa i øvrigt allle paa opr. Plads. Kamrets indvendige Længde er 2,3 M., dets Bredde mod N. 1,1 M., ved Midten 1,60 og ved Tærskelstenen 0,55 M. Højden fra Kamrets Bund til Bærestenenes Overside er 1,35 M. Dæksten mangler. Af det vestre Kammer (Pl. IV, 2 og III, 2) synes kun en, temmelig stor Bæresten at staa paa oprindelig Plads; den er 1,05 M. h. Halvt paa denne og paa en anden forskudt Bæresten, halvt paa Jorden hviler en 2,5 M. l., 1,1 M. br, 0,7 M. h. uregelmæssig tagformet Sten, formentlig Dækstenen. En tredje Bæresten ligger omvæltet. Omtrent i Langdyssens Nordlinie henligge et Par store, sprængte Sten. Jordhøjningen er helt forstyrret. Tværs over den løber et Traad- og Lægtehegn. I et i Nationalmuseets Archiv opbevaret Brev fra Høeg-Guldberg (af 1832) omtales Dyssen. Dens Bredde angives til 20 Al. (13 M.). De fleste af Randstenene synes dengang endnu at have staaet. Imellem de 2 Kamre omtales en lille Høj, hvori ved Udgravning fandtes en Kres af Sten og i denne tydelige Spor af Ild. (Kul, Aske og ildskørnet Flint). I østre Kammer fandtes paa Bunden 2 ubrændte Skeletter og højt over disse 2 "Flintknive" og "en sort Askeurne." Vestre Kammer undersøgtes ikke.

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af det østre Kammer kun to, af det vestre kun én Sten tilbage; næsten ingen Høj tilbage.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 43-45 mtr. lang i o. Ø-V, 8-10 mtr. bred. Lav, indtil 0,5-0,6 mtr. høj Jordhøj, stærkt forgravet. Af oprindelig 3 Kamre er bevaret Resten af de 2, mod V. og Ø. Af Vester Kammer er bevaret 3 Sten, i S,V, og Ø, hvoraf den sydlige er indvæltet og den østre trykket skraat ind i Højen. Af østre Kammer er bevaret 1 stor Sten i V. I Østsiden og Sydsiden af dette Kammer 2 mindre Sten, der dog snarest synes at være indvæltede Randsten. Af Randsten ses i øvrigt: i Ø 1, i N 7, i S 2 og i V 0. Alle Randsten er enten væltede eller næsten jorddækkede. Græsklædt, med enkelte Buske, i Plantning.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 4 store egetræer og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)