Illerup Ådal
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-53

Fredningsnr.
26139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I Illerup Ådal er der gjort meget store fund af våbenofre fra jernalderen. Tusindvis af ofrede og delvist ødelagt våben, hesteudstyr, personligt udstyr mv. er udgravet siden 1950’erne. I dag er en del af lokaliteten lagt under vand igen. Den store ådal, som strækker sig ud til Mossø, indeholder tilsyneladende flere forskellige helligsteder fra jernalder, og senest er der igangsat undersøgelser ved Alken Enge længere vestpå, hvor mange hundrede skeletter er fundet.
Anlæg og datering  (3)
Kultanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Romersk denar med kejserportræt.

Fredningstekst
Fredning af ca. 9.000 kvm. af Illerup ådal. NMI: Fredning af ca. 9.000 kvm. af Illerup ådal. En rektangel af 60 meters bredde strækkende sig 50 m mod øst og 50 m mod vest fra de af National- museet ved Århus forhistoriske Museum foretagne udgravninger (offerfund i Illerup ådal).
Undersøgelsehistorie  (10)
1925 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1/25
Skanderborg Museum

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af ca. 9000 m2 af Illerup ådal. En rektangel af 60 meters bredde strækkende sig 50 m mod øst og 50 m mod vest fra de af Nationalmuseet ved Aarhus forhistoriske Museum foretagne udgravninger (offerfund i Illerup aadal).

1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 478/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 478/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Fund af tohåndssværd. [fundoplysninger mangler til EDB-reg.] Flg. sager afv. reg. i 1. afd: 440/50, 3109/63, 2054/77, DNF 6-9/77,DNF 5-11/78.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0005
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Området afgræsses af kreaturer.

2013 Museal detektorbrug
Journal nr.: SBM1425
Skanderborg Museum
Ved eftersøgning med metaldetektor af de gamle målepunkter til Illerup udgravningerne, påtræffes der en romersk denar.

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: SBM1425
Skanderborg Museum
Romersk denar med kejserportræt

Litteraturhenvisninger  (0)