Vorbjærge Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160210-4

Fredningsnr.
25127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-3 x 16 m. Hele det midterste parti udgravet gennem et 6 x 6 m br., indtil 2 m dybt hul, en smal grøft går fra hul- let ud gennem siden mod SØ. Bevokset med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En træbevoxet, 3 met. høi, 16 met. bred Høi. I Toppen, der er forsynet med Bord og Bænke etc., findes mod Nord en mindre Nedgravning.

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stort nyt Hul i Top.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3 m x 16 m. Hele det miderste parti udgravet gennem et 6 x 6 m bredt, indtil 2 m dybt hul, en smal grøft gaar fra hullet ud gennem siden mod sydøst. Bevokset med træer i skov.

1948 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. Skovfogedens oplysning 1948 er højen udgravet af Overretssagfører Holtet, Skanderborg.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med forskellige træer (en blanding af løv- og nåletræer).

Litteraturhenvisninger  (0)