Vorbjærge Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160210-5

Fredningsnr.
25126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. I top et nu eftergroet hul, ca. 0,5 m dybt med en del større og mindre sten i bunden. Bevokset med små graner i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En træbevoxet, 2 met. høi, 15 met. bred Høi. I Toppen en større tragtformet Nedgravning, der synes at have naaet Bunden.

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. I top et nu eftergroet hul, ca. 0,50 m dybt, med en del større og mindre sten i bunden. Bevokset med smaa graner i skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor sten ved højens vestlige fod er bragt andetsteds fra af baron Rosenkrantz (Oplysn. af Skovfogeden 1948).

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med gamle nåletræer og yngre birk. Flere af træerne er udgåede og væltede.

Litteraturhenvisninger  (0)