Sofiendal Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160210-6

Fredningsnr.
251240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dyregrav, Nyere tid (dateret 1900 - 1949 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Nyere tid (dateret 1900 - 1949 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 10 x 10 m. Dækket af græs. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En træbevoxet, oprindelig overpløiet Høi, 1 met. høi, 12 met. bred. I Overfladen flere overfladiske Nedgravninger.

1948 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen omdannet med fodkrans af sten af Baron Rosenkrantz som her har begravet sine heste og hunde. (Oplysning af Skovfogeden 1948).

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 234E
Skanderborg Museum
Jævnt kuplet rundhøj. Langs højfoden ses intakt eller rekonstrueret randstenskæde.

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj, 1,2 x 10 x 10 m. Dækket af græs. I skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin fodkrans/randstenkæde. Højen er dækket af græs og mos.

Litteraturhenvisninger  (0)