Vænge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160210-11

Fredningsnr.
251211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/6 1921. Gårdejer Niels Chr. Sørensen Leth. Diplom Afmærkn.: MS 1928, J. Brøndsted. Et fritstående dyssekammer, 1,75 m langt i N-S, 0,75-0,80 m bredt. 2 bæresten i hver langside, 1 bæresten mod nord, 1 tærskelsten mod syd, hvorover en flad dørsten, over kamret 1 dæksten. 1,50 m jord uden for bærestenene medindbefattet i fredningen. NM.I.: MS anbragt nord for kamret.
Undersøgelsehistorie  (13)
1896 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En delvis træbevoxet, langagtig firkantet, 1 met. høi, 20 met. lang, 9 met. bred Jordhøining, mulig Resterne af en Langdysse. Talrige Stene ere indvæltede paa den og skjule mulige Randstene. Omtrent 9 met. fra SØ-Enden skimtes i Jordoverfladen en større Sten, maaske Dæksten over et Kammer. Længderetning SØ-NV.

1920 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 652/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gårdejeren var påbegyndt en rydning af langdyssen med henblik på at skaffe sten til salg og siden opdyrke stedet. Arbejdet var startet fra østenden, og et stykke inde var man tæt under overfladen stødt på to urner med brændte ben.

1920 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 652/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundet anmeldt af amtsforvalteren i Skanderborg.

1921 Museal udgravning
Journal nr.: 10/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved undersøgelsens begyndelse var rydningen af langhøjen så vidt fremskreden, at det var umuligt at sige andet end, at den sandsynligvis havde været 1 3/4 m høj og primært opbygget af hovedstore og større sten, samt at de få større sten, der lå omvæltede, formentlig var randsten. Langdyssens to kamre var derimod urørte. Kammer A, der lå i SØ-enden, bestod af fem bæresten og en dæksten. Indgangen med tærskelsten fandtes i S-siden, og en stenflise, der havde fungeret som dør, var senere væltet ind. Kammeret var fyldt med jord og større og mindre sten, og imellem disse, ca. 15-20 cm over bunden, fandtes nogle spredte lerkarskår, lidt flint og nogle opløste knogler. Bundlaget bestod af brændte sten, og herpå lå et lille tragtbæger. Efter at være fyldt til igen blev Kammer A fredet. Kammer B, hvor kun fire bæresten var bevaret, var tilsyneladende tømt. Tæt på bunden imellem to bæresten fandtes en tyndnakket flintøkse.

1921 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 10/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I begyndelsen af 1921 fandtes ved det forsatte sløjfningsarbejde endnu to urner med brændte ben i overfladen af højen.

1921 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et velbev. Kammer med Dæksten, fredlyst; Resten sløjfet.

1937 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende dyssekammer, 1,75 m langt i n-s., 0,75-0,80 m bredt. 2 bæresten i hver langside, 1 bæresten mod nord, 1 tærskelsten mod syd, hvorover en flad dørsten, over kamret 1 dæksten. 1,50 m jord uden for bærestenene indbefattet i fredningen. (MS. anbragt nord for kamret). FM 3/6 1921 MS.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beskrivelsen af kammeret stemmer. Arealet lige omkring dyssen er græsklædt. FM-sten mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)