Ravnhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160210-13

Fredningsnr.
251210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Ravnhøj", 1,25 x 12 m. Spor efter gamle overfladiske gravninger i siderne mod NØ og NV. I midten et hul 1,50 x 2 m bredt, ca. 0,50 m dybt, nu eftergroet. Bevokset med træer i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1896 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ravnhøi." En lynggroet, 1,50 met. høi, 13 met. bred Høi. Mod NV og NØ. større Nedgravninger, der dog ikke have naaet Høiens Centrum. Mod SØ. sees to Randstene.

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hul i Top; ingen Randsten.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ravnhøj", 1,25 x 12 m. Spor efter gamle overfladiske gravninger i siderne mod nø. og nv. I midten et hul 1,50 x 2 m bredt, ca. 0,50 m dybt, nu eftergroet. Bevokset med træer i lille plantage.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sten ligger et par meter fra foden mod SØ.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med krat. Beliggende i skovstykke.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)