Holger Danskes Høj
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160303-26

Fredningsnr.
291210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, opført i toppen af naturlig sandbanke, hvis sider er beklædt med kampesten (jorddækkede) indtil 12 m fra kam- meret. Selve kammeret - hvis tværsnit i nord-syd og øst-vest andrager ca. 3,6 m - har 2 sidesten i syd, 4 i vest, 2 i nord og 3 i øst. Gang midt for sydsiden, 2,5-2,6 m lang, 0,7 m bred, sat af 2 sten i vest, 3 i øst. Mellemrummene mellem sideste- nene udfyldt med mindre sten (tørstensmur). Ingen dæksten over kammer og gang. Højden fra kammerets sanddækkede bund til overkanten af sidestenene andrager 1,1-1,3 m, højden af gangens sten 0,7-0,9 m. I fredningen er indbefattet - foruden kammer og gang - et cirkelrundt areal af den omgivende, græs- klædte banke, indtil 15 m fra kammerets centrum. Det fredede område er indhegnet, i ager (areal, udlagt til vedvarende græsning).
Undersøgelsehistorie  (12)
1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1239/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1239/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal udgravning
Journal nr.: 339/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af udjævnet høj med randsten.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 339/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1253/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af sb.nr. 26 i eventuelt fredningsøjemed.

1959 Museal udgravning
Journal nr.: 1239/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning og efterfølgende restaurering af jættestuen sb.nr. 26. Stort set ingen fund blev gjort i forbindelse med udgravningen.

1959 Museal restaurering
Journal nr.: 1239/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Tinglysning
Journal nr.: 1239/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, opført i toppen af naturlig sandbanke, hvis sider er beklædt med kampesten (jorddækkede) indtil 12 m fra kammeret. Selve kammeret - hvis tværsnit i nord-syd og øst-vest andrager ca. 3,6 m - har 2 sidesten i syd, 4 i vest, 2 i nord og 3 i øst. Gang midt forsydsiden, 2,5-2,6 m lang, 0,7 m bred, sat af 2 sten i vest, 3 i øst. Mellemrummene mellem sidestenene udfyldt med mindre sten (tørstensmur). Ingen dæksten over kammer og gang. Højden fra kammerets sanddækkede bund til overkanten af sidestenene andrager 1,1-1,3 m, højden af gangens sten 0,7-0,9 m. I fredningen er indbefattet - foruden kammer og gang - et cirkelrundt areal af den omgivende, græsklædte banke, indtil 15 m fra kammerets centrum. Det fredede område er indhegnet, i ager (areal udlagt til vedvarende græsning).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,3 x 24 x 24 m. I tilstand som tidligere beskrevet. Afmærket med "Visersten" af cement på top. Op til hegnet i NV er anbragt et flytbart skur. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 05.65.79-NØ. S/H 05.67.79-N. F 06.26.79-NØ. F 06.28.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skur, indhegning, visersten og sti ses ikke. Højen er bevokset med 4 egetræer i god afstand fra kammeret. Iøvrigt græs, kløver og lidt brændenælder på højen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med fire store løvtræer og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)