Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-3

Fredningsnr.
281131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 14 m. Opbygget af sten (røse). Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovbevokset Høj, 8' høj, 44' i Tværm. Særlig mod S. ses en Mængde Sten. Bevoksning: 1997: Mos og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 14 m. Opbygget af sten (røse). Træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Pæn afrundet højform med mange synlige sten i overfladen. Bevokset med bøgetræer, lidt græs og mos. I bøgeskov fra østlig højfod og mod øst løber en stenstræng bygget af "favnstore" sten i en spredt dobbelt række af ca. 12 m's længde. I øst ender rækken i en lille røse. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gravplads i Nim skov. Bevoksning: 1997: Mos og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ældre bøgetræer og sparsomt græsdække på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)