Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-4

Fredningsnr.
281129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,5 x 7 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maaske en lignende [som sb. 3, dvs. en høj], hvis Vestside er afgravet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ½ x 7 m. Træer i skov.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Aflang rygform. Stenene er mest synlige i top og ned øst og sydøstsiden. Bevokset med store bøgetræer og lidt græs mellem en tynd stribe bøgeskov ud mod vejen og nåletræsplantering. På højens sydside er plantet ca. 5 ædelgraner og en enkelt rødgran (§12) og 15-20. Ædelgraner i 2 m's beskyttelseszone (§13) syd for en rød gran nord for. Ca. et par år gamle planter. Meldt til amt. En stump hulvej (ca. 30 m lang) ses ca. 10 m nord for foden af højen med retning mod 2811:28, i ØNØ-VSV retning. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gravplads i Nim Skov

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Nåletræer og store bøgetræer på røsen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Store bøgetræer og intet græsdække på røsen.

Litteraturhenvisninger  (0)