Nim
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160305-5

Fredningsnr.
281128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 1 x 8 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovbevokset Stenknude, 3' høj, 24' i Tværm. Vistnok en Høj. Bevoksning: 1997: Mos og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 1 x 8 m. Træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Tæt pakning af synlige sten i hele overfladen, især tydelige udvaskede i den SØ. del. Bevokset med mos, lidt græs og to bøgetræer i kant af bøgeskov. Bevoksning: 1997: Mos og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende på en bakke, hvilket får røsen til at syne større end den er. Mange sten synlige i overfladen. Røsen er dækket af bregner. Stubbende efter de to bøgetræer ses stadig.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, anemoner og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)